Zwężenie tętnic szyjnych
konsultacje, badania USG i TK, leczenie operacyjne i stentowanie


Co to jest zwężenie tętnicy szyjnej?

Tętnica szyjna wewnętrzna doprowadza krew do mózgu i z tego powodu jej zwężenia mogą powodować objawy niedokrwienia mózgu. Zwężenie tętnicy szyjnej może pojawić się w każdym wieku jednak wśród osób starszych oraz obciążonych czynnikami rozwoju miażdżycy występują one częściej.

Miażdżycowe zwężenia tętnic szyjnych są najczęstszą spośród przyczyn udarów mózgu. Najczęściej blaszka miażdżycowa umiejscawia się w miejscu gdzie tętnica szyjna wspólna dzieli się na tętnicę szyjną wewnętrzną i tętnicę szyjną zewnętrzną.

Objawy zwężenia tętnicy szyjnej: Ograniczenie przepływu krwi prowadzi do niedokrwienie mózgu i może powodować poniższe objawy:

 • zaburzenia równowagi, zawroty głowy
 • zaburzenia ruchowe
  zmniejszenie lub zanik siły mięśniowej (niedowład, porażenie)
   
 • zaburzenia czuciowe
  zniesienie czucia lub przeczulica, opaczne wrażenia czuciowe
   
 • zaburzenia widzenia
  przemijająca ślepota lub wrażenia wzrokowe (mroczki, błyski)
   
 • zaburzenia mowy lub jej rozumienia

Diagnostyka:
Najprostszą metodą wykrywania zwężeń tętnic szyjnych jest ich osłuchiwanie, zwężenie istotne hemodynamicznie może dawać charakterystyczny szmer. Dużo bardziej precyzyjne jest badanie USG duplex-doppler które umożliwia dokładną ocenę stopnia zwężenia, budowy blaszki miażdżycowej oraz zaburzeń przepływu w miejscu przewężenia. Badanie USG jest podstawową metodą oceny zwężeń jednakma swoje ograniczenia i w przypadku mocno uwapnionych blaszek miażdżycowych oraz w przypadku podziału tętnicy powyżej kąta rzuchwy może być nieprecyzyjna lub niemożliwa. W przypadkach gdy USG duplex-doppler nie daje pełnej oceny, wykonuje się Tomografię Komputerową tetnic – angio-TK. Badanie to wymaga podaniu kontrastu dożylnego co umożliwia bardzo precyzyjną ocenę drożności tętnic szyjnych i kręgowych.

U kogo można wykonywać badania przesiewowe USG doppler?
U osób obciążonych czynnikami ryzyka miażdżycy jak np. palenie tytoniu, hipercholesterolemia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze.
U osób powyżej 60 roku życia nawet bez występowania objawów.
U osób u których w rodzinie wystąpiły udaru na tle zwężenia tętnic szyjnych.
U osób z u których występują objawy niedokrwienia mózgu

Leczenie zachowawcze:
Każdy rodzaj zwężenia tętnic szyjnych wymaga leczenia, obejmuje ono stosowanie leków przeciwpłytkowych, obniżających stężenie cholesterolu i lipidów we krwi oraz leków przeciwcukrzycowych i przeciw nadciśnieniowych.

Przygotowanie do leczenia operacyjnego oraz wewnątrznaczyniowego:
W celu zredukowania ryzyka wystąpienia powikłań w trakcie operacji konieczne jest optymalne przygotowanie pacjenta. Obejmuje ono zaprzestanie palenia tytoniu, optymalizację leczenia współistniejących chorób, w szczególności serca, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii. U każdego pacjenta przed operacją udrożnienia tętnicy szyjnej wskazane są:

Leczenie operacyjne:
Zwężenia bezobjawowe ale istotne hemodynamicznie czyli powyżej 70% wymagają leczenia operacyjnego. W przypadku zwężeń objawowych tzn. Dających objawy niedokrwienia mózgu mogą istnieć wskazania do operacji w przypadku zwężeń mniejszych niż 70%. Złotym standardem w leczeniu zwężeni tętnic szyjnych jest klasyczna operacja, najczęściej wykonywana w znieczuleniu miejscowym. Szpital ESKULAP realizuje te operacje w ramach umowy z NFZ.

 

Leczenie wewnątrznaczyniowe (wszczepienie stentu):
Coraz częściej stosowana jest również metoda wewnątrznaczyniowego poszerzania tętnicy czyli angioplastyki z wszczepieniem stentu. O wyborze metody decyduje chirurg naczyniowy w oparciu o stan drugiej tętnicy szyjnej, budowy blaszki miażdżycowej oraz innych istotnych czynników. Oba rodzaje leczenia operacyjne i angioplastyka obciążone są ryzykiem udaru mózgu, które nie powinno przekraczać 3%. Szpital ESKULAP realizuje zabiegi angioplastyki i stentowania tętnic szyjnych w ramach umowy z NFZ.

Po operacji lub zabiegu wszczepienia stentu:
Większość pacjentów po zabiegach udrożnienia tętnic szyjnych wymaga krótkotrwałego monitorowania. W niepowikłanych przypadkach w 1-3 dobie od zabiegu pacjenci mogą wrócić do domu i kontynuować leczenie w poradni chirurgii naczyń. Do końca życia pacjenci po operacji udrożnienia tętnicy wymagają okresowych kontroli w poradni chirurgii naczyniowej oraz badania USG doppler. W niektórych przypadkach, zwłaszcza po zabiegach wszczepieniach stentu konieczne są okresowe badania tomografii komputerowej. Konieczne jest dożywotnie stosowanie diety przeciwmiażdżycowej,  kontrolowanie i leczenie  nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, cukrzycy i innych chorób.

Kontrola po zabiegu:
Kontrola gojenia rany operacyjnej lub ocena miejsca wkłucia do tętnicy odbywa sie 5-14 dni po zabiegu.
Ponieważ czasami po operacji dochodzi do ponownego zwężenia operowanej tętnicy tzw. restenoza, konieczna jest kontrola USG po 1 i 3 miesiącach po zabiegu a następnie corocznie.

02.V.2012 tekst przygotował Dr n. med. Michał Molski na podstawie:
Postępowanie w udarze mózgu - Aktualne zalecenia European Stroke Initiative 2002
There is More to Preventing Stroke After Carotid Surgery than Shunt and Patch Debates A.R. Naylor Eur J Vasc Endovasc Surg 29, 329–333 (2005)
Carotid Artery Disease Piotr Sobieszczyk, MD; Joshua Beckman, MD, MS http://www.circulationaha.org
C.D. Liapis. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (ESVS). Leczenie inwazyjne zwężenia tętnicy szyjnej: wskazania, metody postępowania  Acta Angiol 2010; 16, 4: 190–215  http://czasopisma.viamedica.pl/aa/article/view/9782
W.Kuczmik i wsp. Endowaskularne leczenie zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej - ocena wczesnych wyników na podstawie doświadczeń własnych Polish Surgery 2005, 7, 1 
http://czasopisma.viamedica.pl/cp/article/view/11220

Informacja i rejestracja dostępne są telefonicznie 52 326 58 00 i 52 360 23 55
w dni powszednie w godzinach 08.00 - 20.00, lub przez formularz eRejestracji.

                       Strona Główna
Konsultacje specjalistyczne
  Chirurg ogólny
  Chirurgi naczyniowy

     owrzodzenia żylne podudzi
     zakrzepica żylna
    
żylaki i zakrzepica w ciąży
     tętniak aorty brzusznej
     zwężenie tętnic szyjnych

  Flebolog - leczenie żylaków
innowacja
  Proktolog - leczenie hemoroidów
  Kardiolog
  Gastroenterolog

  Ginekolog i Położnik
  Ortopeda
  Urolog
Badania USG
  USG piersi

  USG stawów
  USG doppler żył i tętnic
  ECHO serca
Tomografia Komputerowa 
innowacja
Rezonans Magnetyczny

Rejestracja
Najczęstsze pytania
Lokalizacja


jak leczyć zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

aktualizacja 22.I.15

Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Piła, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek, Elbląg, Olsztyn, Gdańsk...

Podpisujemy się pod zasadami HONcode.

Sprawdź tutaj.


© 1988-2015 Eskulap BIS, wszelkie prawa zastrzeżone.
NIP 5542870674 | REGON 340745981 | Rejestr ZOZ 000000161086

Nr konta: BNP Paribas 62 1600 1185 0004 0807 8955 6001

Centrum Medyczne ESKULAP
Bydgoszcz 85-650; ul. Cicha 41
www.eskulap.bydgoszcz.pl
Szpital ESKULAP
Osielsko 86-031; ul. Koperkowa 2;
www.szpitaleskulap.pl
email:
tel: +48 52 3602355   oraz    +48 52 3265800